Taiteen ja kulttuurin resurssit on turvattava

”Kulttuuri on kommunikaatiota, kulttuuri on tapa elää ja käyttäytyä. Kulttuuri ja taide rakentavat ihmisen identiteettiä koko elämän ajan. Kaikilla on oikeus kulttuuriin. Kaupunkikulttuuri edistää moninaisuutta ja kestävää elämäntapaa kaupungeissa. Kulttuuri on kaupungin keskeinen vetovoimatekijä ja se tarjoaa edellytyksiä monipuoliselle yritystoiminnalle.”

KULTTUURIESPOO 2030

Koko yhteiskuntamme toipuessa koronakriisistä kunnan rooli on avainasemassa. Asukkaiden hyvinvointia parantavia tuloksia saadaan parhaiten aikaan muun muassa kulttuuripalvelujen turvaamisen, saatavuuden ja saavutettavuuden avulla. Vaikka kunnan budjetissa kulttuurin osuus onkin prosentuaalisesti pieni, vain muutaman prosentin luokkaa, on sen myönteinen vaikutus myös alueen taloudelle huomattavan paljon hintaansa suurempi. Tarvitsemme siis kunnalliseen päätöksentekoon paitsi kulttuurimyönteisyyttä, myös selvää huomioimista budjettia laadittaessa. Nyt ei tosiaan ole oikea hetki leikata ihmisten hyvinvoinnista.

Espoon kaupungin kulttuuribudjetista jäi vuonna 2020 käyttämättä 4,5 milj. euroa. Tämä raha olisi voitu ohjata taide- ja kulttuurialan suluista ja rajoituksista kärsineelle työvoimalle apurahoina ja avustuksina, mutta mitään ei tapahtunut. Esimerkiksi Jyväskylässä käyttämättä jääneet avustukset suunnattiin uudelleen kulttuurin toiminta-avustuksiksi. Näin saatiin talousarvioon varattu raha jaettua heille, keille se kuuluukin. Tietämättömyyden seurauksena espoolaisia ammattitaiteilijoita on joutunut työttömäksi ja jopa vaihtamaan pysyvästi alaa. Mielestäni tämä on noloa, eikä tällaista saisi päästää tapahtumaan.

Espoossa toimii lukematon määrä kulttuuritoimijoita, joiden tilat ovat toiminnan tasoon ja laatuunsa nähden varsin vaatimattomia. Lisäksi moni elää alituisen tai ainakin säännöllisesti päätään nostavan tilanmenetysuhan alla. Esimerkiksi Espoon kulttuurikeskuksen tiloissa toimivan Espoon musiikkiopiston tilat olivat vastikään vaakalaudalla. Lienee turhaa mainita, että pitkäjänteinen työ häiriintyy vähemmästäkin. Kaupungin tulee voida turvata kulttuurilaitosten toimintaan riittävät resurssit, jotta varmistetaan laatu ja toimintakyky jatkossakin.

Espoon tulee olla mukana prosenttitaiteen edistämisessä kaupungissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan

Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Espoon tulee niin ikään pitää huolta kattavan KulttuuriEspoo 2030 -strategian esillä pitämisestä sekä sen päivittämisestä tarvittaessa.

Monimuotoinen kulttuuriala kunnallisista palveluista yksittäisiin taiteilijoihin ja harrastajajärjestöistä yrityksiin on valtava voimavara kaupungillemme. Toimijoiden yhteistyö ja toimintaedellytykset on mahdollistettava ja niitä on tuettava. Kulttuuripalveluihin panostaminen on tärkein koronakriisin jälleenrakennusajan elvytyspaketti asukkaille. Lisäksi se on kustannustehokkainta ennaltaehkäisyä mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen. Panostus kulttuuriin on panostus koko yhteiskunnan hyvinvointiin.