Teemat

Vaaliteemojani ovat kulttuuri ja taide, lapset ja nuoret sekä sujuva liikenne koko Espoossa.

1. Kulttuurin ja taiteen tukeminen

Espoo on kulttuurikaupunki: taiteen perusopetus, monimuotoinen harrastaja- ja ammattilaiskenttä ja korkeatasoiset taidelaitokset ovat näkyvässä roolissa koko kaupungissa. Taide mielletään helposti tietyn sosiaalisen ja taloudellisen luokan etuoikeudeksi, vaikka tosiasiassa julkiset kulttuuripalvelut ovat ja niiden tulee jatkossakin olla kaikkien ulottuvilla. Kulttuuri toimii luovan ja menestyvän kaupungin perustana ja vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta, osallistumista, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Kulttuuriala on kuitenkin säännöllisesti leikkausuhan alla. Alan toimijoiden tilat ovat toimintansa tasoon nähden varsin vaatimattomia, ja vaarana on niidenkin menettäminen. Esimerkiksi Espoon musiikkiopiston tilat olivat vastikään vaakalaudalla. Taiteen ja taidekasvatuksen tarkoitus kyseenalaistetaan jatkuvasti, varsinkin kun numeroissa esitettävää tulosta ei ole heti nähtävissä. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä haasteita kulttuurialalle, ja onkin pöyristyttävää, että Espoon kaupungin kulttuuribudjetista jäi vuonna 2020 käyttämättä 4,5 miljoonaa euroa.

Kulttuurilaitosten toimintaan on turvattava riittävät resurssit, jotta kenttä kukoistaa jatkossakin koko laajuudeltaan. Kulttuuriala on monimuotoinen kunnallisista palveluista yksittäisiin taiteilijoihin ja harrastajajärjestöistä yrityksiin, ja kaikkien näiden toimijoiden yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä on tuettava. Kulttuuripalveluihin panostaminen on kustannustehokkainta ennaltaehkäisyä mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen. Panostus kulttuuriin onkin panostus koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen

Lasten ja nuorten pahoinvointi Espoossa on lisääntynyt. Tämä näkyy esimerkiksi tuoreissa väkivalta- ja rikostilastoissa. Suunta on hälyttävä ja siihen on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota: hyvinvoiva kaupunki tarkoittaa myös hyvinvoivaa nuorisoa.

Koulujen väistötilojen suunnittelua ja toteuttamista tulee tarkastella kriittisemmin, jotta lapsi ei joudu vaihtamaan koulua jatkuvasti yhden opintoasteen aikana, kuten esimerkiksi Kilon koulun väistösuunnitelmassa on kaavailtu.

Ennaltaehkäisevänä toimena lapsille ja nuorille tulee tarjota matalan kynnyksen harrastus- ja tukitoimintaa. Tässä on luontevaa tehdä yhteistyötä esimerkiksi kulttuuritoimijoiden kanssa.

3. Sujuvien liikennejärjestelyiden toteuttaminen

Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja myös kotikaupunkini Espoon kaupunkirakenne tuo haasteita sujuvaan liikkumiseen. Liikenteen sujuvuuden osalta toimivuus on mahdollistettava niin autollisille kuin myös autottomille.

Yksityisautoilun vähentäminen on ilmastokriisin vuoksi välttämätöntä, mutta sen tulee tapahtua lisäämällä julkisen ja vähäpäästöisen liikenteen toimivuutta, ei yksityisautoilua hankaloittamalla ja kustannuksia kiristämällä. Autoilijoita ei tule syyllistää; oma auto on useimmille paitsi arjen hallinnan ja työnteon väline, myös monessa perheessä vanhempien työssäkäynnin mahdollistaja.

Kulttuuri ja taide tarvitsevat puolustajansa.
Täällä ollaan.